Home

 
 
Wil je meer weten over mogelijke samenwerkingsverbanden en financieringsmogelijkheden tussen Vlaanderen en Wallonië? Ben je actief op het gebied van duurzame chemie? Dan is dit evenement iets voor jou!

In het kader van de samenwerking tussen Wallonië en Vlaanderen staat op 28 september a.s. een projectworkshop gepland, in Edegem van 9u00 tot 14u00. Je bent van harte welkom om de workshop bij te wonen om inzicht te krijgen in de mogelijkheden voor financiering tussen Vlaanderen, Wallonië en Brussel. Bovendien krijg je de kans om B2B-bijeenkomsten in te plannen en potentiële projectpartners te ontmoeten.

Programma en registratie

 
 
Een nieuw koninklijk besluit van de federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu verplicht alle verkopers en gebruikers van biociden van het gesloten circuit om zich online te registreren. Via de nieuwe wetgeving wil de FOD een overzicht krijgen van de verkoop en aankoop van deze biociden in België. Alle info vind je op de website van FOD Volksgezondheid.

Wij nodigen u uit om samen met ons deel te nemen aan het 7de BPR-Symposium dat op 9 oktober 2018 in Brussel wordt gehouden. Het symposium zal zich vooral richten op de laatste ontwikkelingen in de biociden productfamilies.

In Europa is voor het op de markt brengen van biociden een toelating vereist. Tijdens dit symposium zullen deskundigen van overheden, de Europese Commissie, het bedrijfsleven en dienstverleners de nodige inzichten leveren in de Europese Biocidenverordening (BPR Verordening nr. 528/2012).

Het symposium staat open voor iedereen die biociden of werkzame stoffen op de markt brengt, die op de hoogte wil blijven van de nieuwe wetgeving of actief is op het gebied van regelgeving, onderzoek en ontwikkeling of marketing.

Meer informatie en het volledige programma vind je bij ARCHE consulting.

Programma (PDF)
   

Eind april 2018 brachten afgevaardigden van het Directoraat-generaal Health and Food Safety van de Europese Commissie, een bezoek aan de Belgische overheidsdienst die instaat voor het afleveren van toelatingen van biociden voor de Belgische markt.

België maakt, samen met Duitsland, Nederland, Hongarije, Spanje en Polen deel uit van de zogeheten ‘Fact-Finding Mission’, waarbij specifiek wordt nagegaan hoe de implementatie van de Europese wetgeving rond biociden in elk van deze landen verloopt.

Ook voor de industrie, vertegenwoordigd door Bioplus-Probois en Detic, was dit een ideale gelegenheid om aan deze auditeurs duidelijk te maken wat er goed loopt in België maar ook waar de nodige verbeterpunten liggen. Zoals steeds werden er mogelijke suggesties voor een verdere harmonisatie ten opzichte van andere Europese landen naar voren geschoven.

Bioplus-Probois is tevreden met de constructieve dialoog. De relatie tussen de industrie en de Belgische overheidsdienst en het recent ingevoerde gesloten circuit waarbij registratie noodzakelijk is en de pijnpunten daarrond, werden openlijk besproken. Verder werden ook onderwerpen aangekaart als de capaciteit om de dossieraanvragen te verwerken, de administratieve lasten (met o.a. de toelatingskosten) en het duurzaam gebruik van biociden.

Voor het volledige rapport over de Fact-Finding Mission in België en de andere landen, is het nog wachten tot midden 2019, maar het audit-werkprogramma 2018 is wel beschikbaar.
   

    Bob, 20 jaar, stelde deze vraag.

Wat is het beste ontsmettingsmiddel voor het huishouden?
Tal van merken met verschillende ingrediënten vertellen te desinfecteren. Zijn er sommige beter aanbevolen/te mijden? Paar merken: Javel LaCroix/Dettol Onstm. Sray/Spectramed/... (alcohol; waterstofperoxide: soda, azijn, ...) Merk verder op dat javel ook in bruistabletten beschikbaar is. Te verkiezen boven het vloeibare variant voor best behoudwerkzaamheid over de tijd? Bedankt.

Lees hier het antwoord van Lic. Sigrid Maebe, wetenschapscommunicator. 

De digitale revolutie beroert de gemoederen. Is dit een zegen voor de industrie om duurzame welvaart te bereiken? Of een verwoestende storm die alleen de machtigen zullen overleven? Het is te laat om deze kwesties nu te bespreken. Digitaal is hier en we moeten het maximale eruit halen. Het is op deze manier dat de 13e editie van de “Rencontres Filière Bois“ de hele Waalse houtindustrie wil aanspreken, op 26 april 2018. Tijdens een plenaire sessie zullen de geweldige mogelijkheden besproken worden die digitale technieken in de verschillende sectoren van de industrie bieden. Vier workshops geven professionals de gelegenheid om de voordelen te ondervinden van die digitale technologieën op het gebied van productie, verwerking, houthandel en opleiding. De dag wordt afgesloten met een galadiner waarbij de eerste "Fibres d’or" worden uitgereikt, trofeeën die op verschillende punten de meest succesvolle bedrijven in de sector belonen.    

    Op dinsdag 17 oktober 2017 vond in Brussel het jaarlijkse internationale Biocidal Products Regulation Symposium van ARCHE plaats. ARCHE Consulting heeft expertise in chemische regelgeving en is een groeiende speler in de sector van de biociden.

Op het symposium werden de meest recente ontwikkelingen op gebied van de regelgeving van biociden voorgesteld en besproken. Dit jaar lag de klemtoon op het concept van biocide productfamilies. Het was het ideale moment voor de 85 deelnemers om experten en beleidsmakers van de Europese Commissie, overheden en industrie te ontmoeten.

Bioplus-Probois heeft er als co-sponsor zijn nieuwe website en bijhorende informatiebrochure kunnen voorstellen. Bedrijven die lid willen worden van de sectorvereniging kunnen ons vrijblijvend contacteren.


 
 
16-10-2017 - Innovatie is de sleutel voor een geslaagde transitie naar een circulaire economie en een succesrijke aanpak van de klimaatuitdaging. Zo luidt de centrale boodschap in het vijfde duurzaamheidsrapport dat sectorfederatie essenscia heeft voorgesteld. De Belgische chemie, kunststoffen, farma en biotech zet zo mee de schouders onder de realisatie van de wereldwijde duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties. Maar een studie van de Université Catholique de Louvain (UCL) wijst er tegelijk op dat de sector nog meer en duidelijker moet communiceren over zijn inspanningen op vlak van duurzaamheid.
 
De Belgische vereniging van fabrikanten, formuleerders en verdelers van biociden voor industrieelberoeps- en/of privé-gebruik Bioplus-Probois maakt deel uit van de chemie en life sciences-sector. Ook onze leden werken hard om innovatie en milieu op een duurzame manier te combineren. In die context streeft de sector naar verdere energiebesparingen en de omschakeling naar een koolstofslimme samenleving waarin CO2 niet langer een broeikasgas is, maar een waardevolle grondstof. Door de recyclagegraad te verhogen, te dematerialiseren en op zoek te gaan naar hernieuwbare chemicaliën wil de sector ook een pionier zijn in de circulaire economie.

Het nieuwe online duurzaamheidsrapport illustreert op basis van ruim 40 indicatoren en meer dan honderd praktijkvoorbeelden de permanente vooruitgang van de sector in de drie sleuteldomeinen van duurzame ontwikkeling: People, Planet en Prosperity.

Bekijk het volledige persbericht van essenscia.

Met het begin van de zomer stijgt ook de kans op tekenbeten. De kleine zwarte beestjes verschuilen zich het liefst in bossen en velden met hoge begroeiing en hun beten zijn niet zonder gevaar. Zo kunnen de beestjes de ziekte van Lyme of anaplasmose veroorzaken. Voorkomen is dus beter dan genezen!

Wanneer je naar gebieden trekt waar veel teken kunnen voorkomen, draag je best bedekkende kledij. Een lange broek, gesloten schoenen en een T-shirt met lange mouwen verhinderen immers dat de beestjes zich vast kunnen bijten in je huid. Blijf altijd op de paden en vermijd contact met struikgewas en hoog gras. Controleer je lichaam zeker na elke wandeling en verwijder de teek door met een pincet of tekentang een draaiende beweging uit te voeren.

Voor extra bescherming kan je je huid ook insmeren met een afweerstof die de teken op afstand zal houden. Je kan dergelijke handige oplossingen meestal kopen bij de apotheek die je ook het nodige gebruiksadvies kan geven. Lees dan wel altijd goed wat er op het etiket staat en houd rekening met speciale gebruiksaanwijzingen voor kinderen. Spoel de resten van de afweerstof nooit uit in de gootsteen en volg de instructies voor het verwijderen van de lege verpakkingen.
 

Het aantal mensen dat is besmet met het zika-virus groeit heel erg snel. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO verwacht dat het virus vrijwel overal op het Amerikaanse continent zal opduiken. Een oplossing is voorlopig niet voorhanden.

De Wereldgezondheidsorganisatie vreest dat zo'n drie tot vier miljoen mensen op het Amerikaanse continent besmet zullen raken, onder wie 1,5 miljoen Brazilianen. Ook in Curaçao, Sint-Maarten en Suriname zijn gevallen bekend.

Het virus wordt overgebracht door muggenbeten en is niet erg bedreigend voor volwassenen. Bekende symptomen zijn koorts en uitslag. Vaak is iemand na een week weer in orde.

Elke omgeving die mogelijk in aanraking is gekomen met het Zika virus moet daarom continu en grondig gereinigd en gedesinfecteerd worden. Hygiëne maatregelen en de inzet van effectieve biociden is dan ook van kritisch belang om de strijd tegen deze ziekte te overwinnen.

 Klik hier om de lijst van toegelaten biociden in België te raadplegen.


De bekende symbolen met een oranje achtergrond worden vervangen door negen pictogrammen die in heel Europa en in zeer veel andere landen over de hele wereld uniform zullen zijn.

 

Biociden levensnoodzakelijk in de strijd tegen Ebola

Het voorbije jaar was Ebola helaas een niet te vermijden onderwerp. Het zeldzame virus is in 25% tot 90% van de gevallen dodelijk en hoewel volop experimentele medicijnen worden getest bestaat er momenteel nog geen behandeling. Voorkoming en het tegengaan van de uitbreiding van de ziekte is daarom cruciaal. Door afzondering van de patiënten, persoonlijke bescherming van medisch en verzorgend personeel en strikte hygiënische controle kan men overdracht van het virus vermijden.

Elke omgeving die mogelijk in aanraking is gekomen met het Ebola virus moet daarom continu en grondig gereinigd en gedesinfecteerd worden. Hygiëne maatregelen en de inzet van effectieve biociden is dan ook van kritisch belang om de strijd tegen deze ziekte te overwinnen.