Biociden voor de professionele gebruiker en de consument

Zoals alle chemische producten moeten biociden op de juiste manier gebruikt worden. Zowel de consument als de professionele gebruiker mogen de producten gebruiken. Het is voor beiden uiterst belangrijk om het etiket en de bijsluiter te lezen voor een product aan te schaffen of te gebruiken. Op deze manier beschermt men zichzelf, de familie en huisdieren, maar ook het milieu. Dankzij het etiket zijn de producten makkelijk te herkennen, ziet men welke gevaren ze kunnen inhouden en weet men hoe men zich kan beschermen. De bijsluiter verschaft nog meer informatie voor veilig en correct gebruik.

Bij beroepsmatig gebruik kan extra informatie nodig zijn, zoals bijvoorbeeld over het transport, de opslag en blootstelling. Dit is te vinden in het veiligheidsinformatieblad. Verder bestaan er nog diverse posters, stickers en brochures over veilig werken met chemische producten zoals biociden en gewasbeschermingsmiddelen. Hierover vind je meer onder Publicaties & brochures.

Dankzij het etiket en bijsluiter kan u:

  • Uzelf en de omgeving beschermen
  • De impact op het milieu tot een minimum beperken
  • Het product spaarzaam gebruiken door specifieke doseringen
 

Biociden worden in gebruikt in de meest uiteenlopende omstandigheden: ter bestrijding van bacteriën in ziekenhuizen, rusthuizen en kinderdagverblijven; bij de bereiding en bewerking van levensmiddelen; voor het welzijn van dieren; ter bestrijding van insecten en knaagdieren; ter optimalisatie van industriële processen; voor een langere bewaring van producten; of om duurzamer te bouwen. Net als reinigingsmiddelen, wasproducten, bleekwater, ontvlekkingsmiddelen, ontstoppers, inkt, lijm, verf, smeerolie enz. zijn ze zeer nuttig, maar moeten ze doelbewust en met verstand worden gebruikt.

Nieuwe gevaarsymbolen (pictogrammen) voor classificatie, etikettering en verpakking - CLP

De bekende symbolen met een oranje achtergrond worden vervangen door negen pictogrammen die in heel Europa en in zeer veel andere landen over de hele wereld uniform zullen zijn. Deze nieuwe CLP-classificatie wordt ingevoerd op basis van de Europese CLP verordening - (EG) 1272/2008.