CLP - Lees het etiket

Door de aanbevelingen en richtlijnen op het etiket, de bijsluiter nauwgezet op te volgen kan u:

  • Uzelf en uw omgeving beschermen
  • De impact op het milieu tot een absoluut minimum beperken
  • Product sparen door de exact aangegeven dosering voor een bepaalde toepassing exact op te volgen

Nieuwe symbolen voor Classificatie, Etikettering en Verpakkingen (CLP)

 

De bekende symbolen met een oranje achtergrond worden vervangen door negen pictogrammen die in heel Europa en in zeer veel andere landen over de hele wereld uniform zullen zijn. Deze nieuwe CLP-classificatie wordt aangepast op basis van de nieuwe Europese CLP verordening -(EG) 1272/2008. Sommige criteria met betrekking tot de gevaren worden in deze nieuwe wetgeving versterkt, voor een nóg betere bescherming. De nieuwe wetgeving definieert veel meer gevaren dan vroeger en maakt opnieuw een onderscheid tussen de gevaren voor de gezondheid, de fysische gevaren en de gevaren voor het milieu, welke opnieuw worden onderverdeeld in subcategorieën in functie van de ernst van het gevaar.

De nieuwe etiketten zullen stap voor stap de oude vervangen, maar vanaf juni 2017 mogen er geen chemische producten meer worden verkocht met oude etiketten.

Verder bestaan er nog diverse posters, stickers en brochures over veilig werken met chemische producten zoals biociden en gewasbeschermingsmiddelen. Hierover vindt u meer onder Publicaties & brochures

Hieronder vindt u een overzicht van bestaande en nieuwe basispictogrammen.

Bij het beroepsmatig gebruik van chemische producten of biociden kan aanvullende informatie nodig zijn, bijvoorbeeld over het transport, de opslag van het product en de blootstellingswaarden. Deze en andere informatie zijn opgenomen in het veiligheidsinformatieblad.