Disclaimer

Algemeen beleid

Deze website (hierna de “Website“) wordt door Bioplus-Probois, de Belgische vereniging van fabrikanten, formuleerders en verdelers van biociden voor industrieel, beroeps- en/of privé-gebruik vzw; Blue point Building; A. Reyerslaan 80; 1030 Brussel (hierna “ons” of “wij”) ter beschikking gesteld.

Aansprakelijkheid

De Bioplus-Probois-website wordt onderhouden opdat je ze persoonlijk zou kunnen gebruiken en raadplegen. Wanneer je deze site bezoekt en gebruikt, houdt dit in dat je deze algemene voorwaarden en privacyverklaring aanvaardt. Zij worden van kracht vanaf de datum waarop je haar voor het eerst gebruikt.
 
Wij garanderen niet dat de functies in het materiaal op deze site niet onderbroken zullen worden of vrij van fouten zijn, noch dat gebreken zullen worden hersteld of dat deze site en de server die haar ter beschikking stelt, vrij zijn van virussen of dat zij verklaren dat het materiaal volledig functioneel, juist en betrouwbaar is. Wij zijn in geen enkel geval aansprakelijk voor eventueel verlies of schade, met inbegrip van, maar zonder beperking tot bedrijfsschade of andere gevolgschade, of welk verlies of welke schade ook die zou ontstaan als gevolg van het gebruiken of niet meer kunnen gebruiken van die gegevens of voordelen die het gevolg zijn van of verband houden met het gebruik van de Bioplus-Probois-website.

De bovenstaande algemene voorwaarden worden beheerst door en opgesteld in overeenstemming met de wetgeving van België. Een eventuele betwisting onder deze algemene voorwaarden valt uitsluitend onder de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.

Hyperlinks naar websites van derden
Bioplus-Probois is niet verantwoordelijk voor de inhoud of de betrouwbaarheid van de websites waarnaar met een hyperlink verwezen wordt. Bioplus-Probois staat ook niet noodzakelijk achter de visie die daarin wordt weergegeven. Je mag de vermelding ervan niet opvatten als welke soort steunbetuiging ook. Wij kunnen niet garanderen dat deze links altijd zullen werken en wij hebben geen controle over de beschikbaarheid van de pagina's waarnaar met een hyperlink verwezen wordt.

Bescherming tegen virussen
Wij doen al het mogelijke om de inhoud in elk productiestadium te controleren en te testen. Het is altijd verstandig om al het materiaal dat je van het internet downloadt door een antivirusprogramma te laten scannen. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor eventueel verlies, storingen of schade aan jouw gegevens of computersysteem die zich zouden kunnen voordoen doordat je materiaal gebruikt dat aan deze website ontleend is.

Copyright

Alle teksten, lay-out, foto’s, films, grafieken en alle andere onderdelen van de website van Bioplus-Probois zijn door auteursrechten beschermd. Reproductie, mededeling en terbeschikkingstelling voor het publiek van publicaties, documenten en informatie op deze site voor niet-commerciële doeleinden is toegelaten op voorwaarde dat de bron wordt vermeld.

De algemene gebruiksvoorwaarden van het Bioplus-Probois-logo zijn beschikbaar voor organisaties die het Bioplus-Probois-logo op hun eigen website wensen te gebruiken.

De Bioplus-Probois-website en de informatie worden ter beschikking gesteld in de toestand waarin zij zich bevinden, zonder enige verklaring of goedkeuring en zonder om het even welke garantie, expliciet of impliciet, met inbegrip van, maar zonder beperking tot de geïmpliceerde garantie van voldoende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk, compatibiliteit, veiligheid en correctheid.

Bioplus-Probois moedigt gebruikers aan om hypertextlinks naar deze website op te nemen. Je hoeft geen toestemming te vragen om een rechtstreekse link naar de pagina's van deze site te leggen. Wij laten echter niet toe dat onze pagina's in de frames van jouw website worden geladen. Wanneer ze geladen worden, moeten de Bioplus-Probois-pagina’s het volledige venster van de gebruiker vullen.

Gegevensbescherming op de website

Bioplus-Probois hecht zeer veel belang aan uw privacy en de correcte verwerking van uw persoonsgegevens.

Zonder jouw toestemming geeft Bioplus-Probois geen informatie door en leent Bioplus-Probois geen gegevens waaruit jouw identiteit kan worden afgeleid, uit aan derden. Wel kunnen algemene gegevens over bezoekerspatronen van de site worden uitgewisseld met professionele partners of anderen, maar dit gebeurt altijd op een wijze die het onmogelijk maakt individuele bezoekers te identificeren.

Op de website wordt gestreefd naar de best mogelijke gebruikerservaring voor de surfer. Om dit te verwezenlijken worden anonieme gegevens bijgehouden over het gebruikersgedrag. De website van Bioplus-Probois maakt gebruik van “cookies”.

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die opgeslagen worden op je toestel bij het bezoeken van een website. Ze worden gebruikt om je te onderscheiden van andere gebruikers en om de functionaliteit van de website te optimaliseren.

Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het optimaal functioneren van de website. Bv. een cookie onthoudt je taalkeuze voor volgende bezoeken.

Analytische cookies verzamelen informatie om inzicht te krijgen over je surfgedrag op de website. Die informatie wordt daarna gebruikt om de website te verbeteren. Bv. hiermee kunnen we analyseren welke pagina’s populair zijn en welke niet.

Met marketingcookies houden we informatie bij om de doeltreffendheid van advertenties te meten en gepersonaliseerde advertenties aan te bieden. Bv. een cookie zorgt ervoor dat je advertenties ziet die aansluiten bij je interesses.

Hoe schakel je cookies uit?
Via de instellingen van je internetbrowser kan je je cookies beheren. Je kan kiezen om bestaande cookies te verwijderen en toekomstige cookies te blokkeren. Houd er rekening mee dat bepaalde functies of grafische elementen daarna eventueel niet meer optimaal functioneren.

Hoe je cookies uit kan schakelen of verwijderen staat hier uitgelegd:

Welke cookies gebruikt Bioplus-Probois?

Functionele cookies

Cookie

Beschrijving

Duur

ASP.NET_SessionId

Deze cookie zorgt ervoor dat we je herkennen op alle Phytofar pagina’s.

Sessie

language

Deze cookie bewaart je taalkeuze.

1 jaar

stylesheet

Deze cookie bewaart je voorkeur in fontgrootte.

1 jaar

Analytische cookies

Cookie

Beschrijving

Duur

_ga

Deze cookie wordt gebruikt door Google Analytics om gegevens te verzamelen over het type browser en toestel.

2 jaar

__utm.gif

_gid

Deze cookie wordt gebruikt door Google Analytics om gegevens te verzamelen over het type browser en toestel.

sessie

__utma

Deze cookie wordt gebruikt door Google Analytics om gegevens te verzamelen over het aantal bezoeken.

2 jaar

__utmb

__utmc

Deze cookie wordt gebruikt door Google Analytics om de duur van het websitebezoek te meten.

sessie

__utmt

Deze cookie analyseert het websiteverkeer.

sessie

__utmz

Deze cookie wordt gebruikt door Google Analytics om te registreren via welke partnersite(s) je de website bezoekt.

6 maanden

Marketingcookies

Cookie

Beschrijving

Duur

__atuvc

Deze cookie wordt gebruikt door AddThis om het gebruik te meten van sociale netwerkdiensten op de website.

13 maanden

__atuvs

 

Deze cookie wordt gebruikt door AddThis om het delen op sociale netwerken mogelijk te maken.

sessie

_at.cww

at-lojson-cache-#

at-rand

Deze cookie wordt gebruikt door AddThis om het delen op sociale netwerken mogelijk te maken.

/

bkdc

Deze cookie wordt gebruikt door AddThis om anonieme gegevens te verzamelen voor gepersonaliseerde advertenties.

/

bt2

Deze cookie wordt gebruikt door AddThis om het delen op sociale netwerken mogelijk te maken.

255 dagen

di2

Deze cookie wordt gebruikt door AddThis.

1 jaar

GPS

Deze cookie gebruikt Youtube om een uniek ID te registreren op basis van geolocatie.

/

IDE (doubleclick.net)

Deze cookie wordt gebruikt door Youtube om de doeltreffendheid van een advertentie te meten en voor gepersonaliseerde advertenties.

2 jaar

loc

Deze cookie wordt gebruikt door AddThis om de geolocatie te registreren van gebruikers die informatie delen met elkaar.

13 maanden

mus

Deze cookie wordt gebruikt door AddThis.

1 jaar

na_id

na_tc

notice_gdpr_prefs

notice_preferences

ssc

Deze cookie wordt gebruikt door AddThis om anonieme gegevens te verzamelen voor gepersonaliseerde advertenties.

/

ouid

Deze cookie wordt gebruikt door AddThis.

1 jaar

PREF

Deze cookie wordt gebruikt door Youtube.

/

SEUNCY

 

Deze cookie registreert via semasio.net een uniek ID om gebruikers te herkennen bij volgende bezoeken.

179 dagen

TapAd_DID

TapAd_TS

Deze cookie registreert via tapad.com het type toestel waarmee de website bezocht wordt.

2 maanden

TDCPM

TDID

Deze cookie registreert via adsrvr.org een uniek ID om gebruikers te herkennen bij volgende bezoeken.

1 jaar

test_cookie

Deze cookie controleert via doubleclick.net of de browser cookies aanvaardt.

sessie

uid

 

Deze cookie wordt gebruikt door AddThis om het delen op sociale netwerken mogelijk te maken.

1 jaar

uuid

Deze cookie registreert via masthtag.com het type toestel waarmee de website bezocht wordt.

1 jaar

uuid2

Deze cookie registreert via adnxs.com het type toestel waarmee de website bezocht wordt.

3 maanden

uuidc

Deze cookie verzamelt via mathtag.com gegevens over het surfgedrag.

1 jaar

uvc

Deze cookie wordt gebruikt door AddThis om te meten hoe vaak hun sociale netwerkdienst wordt gebruikt.

13 maanden

vc

Deze cookie wordt gebruikt door AddThis.

1 jaar

VISITOR_INFO1_LIVE

Deze cookie wordt gebruikt door Youtube om uw bandbreedte in te schatten voor het afspelen van video’s.

/

xtc

Deze cookie wordt gebruikt door AddThis.

13 maanden

YSC

Deze cookie wordt geplaatst door Youtube op pagina’s met embedded Youtube video’s.

/


Onder voorbehoud van jouw toestemming
Wij gebruiken enkel optionele cookies als wij daarvoor vooraf je toestemming hebben verkregen. Bij je eerste bezoek aan onze website zal een banner verschijnen, waarin jouw toestemming wordt gevraagd voor het plaatsen van optionele cookies. Als je je toestemming geeft, zullen we een cookie op je computer plaatsen en zal de banner niet meer verschijnen zolang de cookie actief is. Na het einde van de levensduur van de cookie of wanneer jij de cookie verwijdert, zal de banner bij jouw volgende bezoek aan onze website opnieuw verschijnen en je opnieuw om toestemming vragen.

Hoe de plaatsing van cookies te voorkomen
Je kunt onze website natuurlijk ook gebruiken zonder dat cookies worden geplaatst. Je kan het gebruik van cookies steeds configureren of volledig uitschakelen in jouw browser. Dat kan echter leiden tot een beperking van de functies of negatieve gevolgen hebben voor de gebruiksvriendelijkheid van onze website. Je kan de plaatsing van optionele cookies steeds weigeren door gebruik te maken van de desbetreffende weigeringsoptie die op de cookies pagina wordt vermeld.

Algemene privacyverklaring Bioplus-Probois

In het kader van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming (Algemene verordening gegevensbescherming (AVG of GDPR)) , geven wij je graag de hierna volgende informatie mee over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Jouw persoonsgegevens worden verwerkt door Bioplus-Probois, Belgische vereniging van fabrikanten, formuleerders en verdelers van biociden voor industrieelberoeps- en/of privé-gebruik; Blue point Building; A. Reyerslaan 80; 1030 Brussel. Een vraag over de bescherming van uw persoonsgegevens? Contacteer info@Bioplus-Probois.be.

Bescherming van je gegevens
De gegevens worden beschermd in strikte naleving van de in de Europese richtlijnen vervatte beginselen betreffende de bescherming van persoonsgegevens, in het bijzonder Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (“GDPR”). Alle persoonlijke gegevens die jij aan ons verstrekt, worden opgeslagen op een beveiligde computerserver in Europa. Dit garandeert onder andere een wettige en eerlijke verwerking van de gegevens die wij over jou bewaren. We houden jouw gegevens actueel en bewaren de informatie niet langer dan noodzakelijk is. Bioplus-Probois treedt op als de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.

De gegevens worden beveiligd om ongeautoriseerde toegang door derden te voorkomen. Jij bent gerechtigd om je gegevens in te kijken en eventuele onjuistheden te laten corrigeren of ze te laten verwijderen. Indien jij je rechten wilt uitoefenen, stuur daarvoor een mail naar info@Bioplus-Probois.be.

Voor wie is deze privacyverklaring?
Deze privacyverklaring betreft hoofdzakelijk de verwerking van persoonsgegevens van haar huidige en vroegere leden, klanten en van hun personeel, van personen die belangstelling hebben getoond voor onze diensten en van personen waarmee Bioplus-Probois en haar medewerkers in contact komen in het kader van haar missie en activiteiten (visitekaartjes, elektronische handtekeningen…).

Welke persoonsgegevens verwerkt Bioplus-Probois?
Bioplus-Probois houdt bij: jouw contactgegevens: bijvoorbeeld naam, voornaam, aanspreektitel, taal, e-mailadres, telefoonnummer, functie binnen jouw organisatie,...

Als je een medewerker bent van een Bioplus-Probois-lid, gebruiken we deze gegevens in het kader van de diensten die Bioplus-Probois verleent aan onze leden. Als je een persoon bent waarmee Bioplus-Probois en onze medewerkers in contact komen in het kader van haar missie en activiteiten, gebruiken we deze gegevens in het kader van de missie van Bioplus-Probois om de belangen van onze leden en van de gewasbeschermingsmiddelenindustrie in het algemeen te behartigen.

Als je je inschrijft voor een elektronische dienstverlening of voor één van onze evenementen: registreren we jouw gegevens met jouw akkoord. Je kan je altijd op een eenvoudige manier uitschrijven. Stuur daarvoor een mail naar info@Bioplus-Probois.be

Als je een medewerker bent van een organisatie of onderneming die een contractuele relatie heeft met Bioplus-Probois (vb. een leverancier, een klant ...), gebruiken we deze gegevens in het kader van de uitvoering van deze contractuele relatie.

Wij gebruiken deze gegevens om je te informeren over de actualiteiten en evenementen georganiseerd door Bioplus-Probois en onze partners inzake deze materies. Verder kunnen wij ook je antwoorden of feedback die wij van jou ontvangen in het kader van evenementen, opslaan.

Wij kunnen gegevens afkomstig van externe partners gebruiken om uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of up-to-date te houden.

Wat doet Bioplus-Probois met deze gegevens?
Als je een medewerker bent van een Bioplus-Probois-lid:
Jouw gegevens worden verwerkt voor de organisatie van de diensten van Bioplus-Probois aan onze leden (vb. communicatie, vergaderingen, Werkgroepen en Commissies in het kader van het Bioplus-Probois-lidmaatschap van jouw onderneming). Jouw gegevens worden tevens gebruikt om je te informeren over de activiteiten van Bioplus-Probois, over de actualiteit relevant voor ondernemingen van de sector en over de evenementen georganiseerd door Bioplus-Probois.

Als je een persoon bent waarmee Bioplus-Probois en onze medewerkers in contact komen in het kader van onze missie en activiteiten: Jouw gegevens worden verwerkt in het kader van de missie van Bioplus-Probois om de belangen van de sector te behartigen en goede landbouwpraktijken te bevorderen.

Als je je inschrijft voor onze dienstverlening:
Jouw gegevens worden verwerkt voor de opvolging van jouw inschrijving en van jouw eventuele opmerkingen of klachten in dit kader.

Als je je inschrijft voor één van onze evenementen:
De gegevens die je ons bezorgt in het kader van de registratie voor het evenement worden verwerkt voor de opvolging van jouw inschrijving en jouw eventuele opmerkingen in dat kader, het algemeen klantenbeheer, met inbegrip van boekhoudkundige verwerking, beheer van geschillen en juridische procedures, de invordering of de overdracht van schuldvorderingen en de bescherming van onze rechten in het algemeen. Voor bepaalde evenementen ontvangen de deelnemers een vereenvoudigde deelnemerslijst met de namen, voornamen, organisatie van de deelnemers en mailadres.

Jouw gegevens worden tevens gebruikt om je te informeren over de andere activiteiten van
Bioplus-Probois, over de actualiteit relevant voor ondernemingen van de sector en over de
evenementen georganiseerd door Bioplus-Probois.

Als je een medewerker bent van een organisatie of een onderneming die een contractuele relatie heeft met Bioplus-Probois:
Jouw gegevens worden verwerkt voor de opvolging van de bestelling en jouw eventuele opmerkingen of klachten in dit kader, voor het algemeen klanten- en leveranciersbeheer, met inbegrip van boekhoudkundige verwerking, beheer van geschillen en juridische procedures, de invordering of de overdracht van schuldvorderingen en de bescherming van onze rechten in het algemeen.

Als je onze website bezoekt: jouw gegevens worden gebruikt om je surfervaring te verbeteren en voor de opmaak van anonieme statistieken m.b.t. de kwaliteit van de website.

In bepaalde gevallen zijn we wettelijk verplicht jouw persoonsgegevens te verwerken en/of mee te delen aan bevoegde overheden of bij wet bepaalde instanties.

Doorgifte van jouw persoonsgegevens aan derden
Jouw gegevens worden, in principe, niet doorgegeven aan derden zonder jouw toestemming.
In bepaalde uitzonderlijke gevallen kunnen jouw persoonsgegevens zonder jouw toestemming aan derden worden doorgegeven. Meer bepaald: aan onderaannemers in het kader van activiteiten gelinkt aan de werkzaamheden van Bioplus-Probois; aan bevoegde overheden of bij wet bepaalde instanties in het kader van wettelijke en reglementaire verplichtingen.

Hoe lang houdt Bioplus-Probois jouw gegevens bij?
Bioplus-Probois houdt jouw persoonsgegevens bij tot het moment waarop Bioplus-Probois in kennis wordt gesteld dat je relatie met Bioplus-Probois een einde neemt (vb. je bent niet langer medewerker van een Bioplus-Probois-lid, je bent niet langer werkzaam op een kabinet, je bent niet langer een contractspartij van Bioplus-Probois, je schrijft je uit voor de nieuwsbrief enz.), tenzij er een wettelijke bewaartermijn geldt vb. een wettelijke verjaringstermijn. In het specifieke geval van sollicitaties, worden niet-weerhouden sollicitanten gedurende 2 jaar opgenomen in een wervingsreserve.

Wij beschermen jouw persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om jouw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen en jouw privacy zo veel mogelijk te beschermen. We nemen alle maatregelen die daarvoor technisch en organisatorisch nodig zijn.

Je kan je rechten uitoefenen door contact op te nemen met info@Bioplus-Probois.be . Je zal gevraagd worden om je identiteit te bewijzen. Je kan je gegevens altijd raadplegen. Als jouw gegevens niet correct zijn, kan je vragen dat Bioplus-Probois ze corrigeert, aanvult en/of actualiseert. Je gegevens zijn overdraagbaar wanneer ze verwerkt worden met jouw toestemming en/of met geautomatiseerde middelen.

In bepaalde gevallen (zoals voorzien door artikelen 17, 18 en 21 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming) kan je je verzetten tegen de verwerking van jouw gegevens door Bioplus-Probois en/of vragen dat Bioplus-Probois jouw gegevens wist. Indien de verwerking van jouw gegevens gebaseerd is op jouw toestemming, kan je deze op elk moment intrekken. Deze intrekking geldt dan uitsluitend voor de toekomst. Je kan je steeds richten tot de Gegevensbeschermingsautoriteit voor vragen of klachten, via commission@privacycommission.be .

Wijziging van deze privacyverklaring
Wanneer ons privacyverklaring op om het even welke manier gewijzigd wordt, zullen wij op de website een bijgewerkte versie publiceren. Door deze pagina geregeld te bekijken, krijg je de zekerheid dat je altijd op de hoogte bent van welke informatie wij verzamelen, hoe wij die gebruiken en onder welke omstandigheden wij die eventueel aan andere partijen zullen meedelen. Alle wijzigingen worden van kracht op het ogenblik van de publicatie op onze website.

Laatst gewijzigd op: 18/06/2019