Nieuws & Events


 
 
Brussel, 12 september 2019 - Na mislukte broedpogingen en dode mezen in hun nest, onderzochten Velt en Vogelbescherming Vlaanderen of pesticiden werden teruggevonden in de dode mezenjongen. VELT concludeert dat de aanwezigheid van pesticiden in de mezenjongen hun dood niet kan verklaren. Phytofar blijft aansporen tot goede landbouwpraktijken. Landbouwers en tuiniers gebruiken gewasbeschermingsmiddelen om hun gewassen te beschermen of hun tuin te vrijwaren van schadelijke plagen en onkruiden. Duurzaam gebruik van gewasbeschermingsproducten is en blijft een prioriteit!

Persbericht (PDF)

Wij nodigen u uit om samen met ons deel te nemen aan het 8ste BPR-Symposium dat op 5 november 2019 in Brussel wordt gehouden.

In Europa is voor het op de markt brengen van biociden een toelating vereist. Tijdens dit symposium zullen deskundigen van overheden, de Europese Commissie, het bedrijfsleven en dienstverleners de nodige inzichten leveren in de Europese Biocidenverordening (BPR Verordening nr. 528/2012).

Het symposium staat open voor iedereen die biociden of werkzame stoffen op de markt brengt, die op de hoogte wil blijven van de nieuwe wetgeving of actief is op het gebied van regelgeving, onderzoek en ontwikkeling of marketing.

Programma (PDF)
 

    Op dinsdag 17 oktober 2017 vond in Brussel het jaarlijkse internationale Biocidal Products Regulation Symposium van ARCHE plaats. ARCHE Consulting heeft expertise in chemische regelgeving en is een groeiende speler in de sector van de biociden.

Op het symposium werden de meest recente ontwikkelingen op gebied van de regelgeving van biociden voorgesteld en besproken. Dit jaar lag de klemtoon op het concept van biocide productfamilies. Het was het ideale moment voor de 85 deelnemers om experten en beleidsmakers van de Europese Commissie, overheden en industrie te ontmoeten.

Bioplus-Probois heeft er als co-sponsor zijn nieuwe website en bijhorende informatiebrochure kunnen voorstellen. Bedrijven die lid willen worden van de sectorvereniging kunnen ons vrijblijvend contacteren.


 
 
16-10-2017 - Innovatie is de sleutel voor een geslaagde transitie naar een circulaire economie en een succesrijke aanpak van de klimaatuitdaging. Zo luidt de centrale boodschap in het vijfde duurzaamheidsrapport dat sectorfederatie essenscia heeft voorgesteld. De Belgische chemie, kunststoffen, farma en biotech zet zo mee de schouders onder de realisatie van de wereldwijde duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties. Maar een studie van de Université Catholique de Louvain (UCL) wijst er tegelijk op dat de sector nog meer en duidelijker moet communiceren over zijn inspanningen op vlak van duurzaamheid.
 
De Belgische vereniging van fabrikanten, formuleerders en verdelers van biociden voor industrieelberoeps- en/of privé-gebruik Bioplus-Probois maakt deel uit van de chemie en life sciences-sector. Ook onze leden werken hard om innovatie en milieu op een duurzame manier te combineren. In die context streeft de sector naar verdere energiebesparingen en de omschakeling naar een koolstofslimme samenleving waarin CO2 niet langer een broeikasgas is, maar een waardevolle grondstof. Door de recyclagegraad te verhogen, te dematerialiseren en op zoek te gaan naar hernieuwbare chemicaliën wil de sector ook een pionier zijn in de circulaire economie.

Het nieuwe online duurzaamheidsrapport illustreert op basis van ruim 40 indicatoren en meer dan honderd praktijkvoorbeelden de permanente vooruitgang van de sector in de drie sleuteldomeinen van duurzame ontwikkeling: People, Planet en Prosperity.

Bekijk het volledige persbericht van essenscia.

 
Ebola (EDV) is een zeldzame, maar dodelijke virusziekte welke ernstige afwijkingen in het bloed veroorzaakt, waardoor inwendige bloedingen ontstaan. Het Ebola virus behoort tot de Filoviridae, door lipiden ingekapselde virussen.

De veroorzaakte ziekte is in maar liefst 25% tot 90% van de gevallen dodelijk. Er bestaat momenteel (nog) geen behandeling, noch een vaccin. Hierdoor is Ebola één van de meest schadelijke virale ziekten die de mensheid kent.

Er worden momenteel wel enkele experimentele medicijnen getest, maar verder is men volledig aangewezen op voorkoming en het tegen gaan van de uitbreiding van de ziekte. Dit kan door isolatie van patiënten, strikte hygiëne controle en persoonlijke bescherming van medisch en verzorgend personeel om verdere overdracht van het virus te vermijden. Elke omgeving die mogelijk blootgesteld is geworden of in contact is gekomen met het Ebola virus moet dan ook grondig gereinigd en gedesinfecteerd worden op een continu basis. Er zijn namelijk twijfels gerezen of het virus zich ook niet via de lucht in besloten ruimten, waar veel mensen verblijven, kan verspreiden.

Hygiënemaatregelen en de inzet van effectieve biociden zijn dan ook van kritisch belang om uitbreiding van het virus tegen te gaan en de strijd tegen deze ziekte te overwinnen.

BIOCIDEN, ONMISBAAR IN ONS DAGELIJKS LEVEN!

We zijn er ons niet altijd van bewust, maar biociden spelen een grote rol in ons dagelijks leven. Ze ontsmetten, bewaren, beschermen en verduurzamen gereedschap, oppervlakken en noem maar op.

ONTSMETTEN

Met behulp van biociden wordt de kwaliteit van ons drinkwater gegarandeerd, worden sanitaire voorzieningen gereinigd en materialen en operatiekwartieren in ziekenhuizen ontsmet.

BEWAREN

Dankzij biociden kan men materialen en producten zoals verf, papier, … langer bewaren. Deze vloeistoffen worden meer en meer vervaardigd op basis van water en organische stoffen. Deze vormen een ideale voedingsbodem voor bacteriën.

BESCHERMEN

Met behulp van biociden kunnen we onszelf en leefruimten beschermen tegen plagen, ongedierte en ziekten.

VERDUURZAMEN

Biociden zorgen ervoor dat de levensduur van bepaalde materialen, zoals hout staal en papier wordt verlengd. Houtverduurzaming bijvoorbeeld is een proces om hout, vooral niet-tropisch hardhout, beter bestand te maken tegen klimaat en omgevingsomstandigheden. Veelal worden hier anorganische stoffen voor gebruikt.

Voordelen van het verduurzamen van hout zijn:

  • Een houten bouwelement behoeft door verduurzaming minder snel vervangen te worden, waardoor minder hout gebruikt zal worden en dus ook minder bos hoeft gekapt te worden.
  • Door verduurzaming kan op bepaalde plaatsen hout ingezet worden waar eerder alleen een minder milieuvriendelijk materiaal mogelijk was.
  • Door verduurzaming is het mogelijk om oorspronkelijk minder duurzame houtsoorten nu wel te gebruiken in plaats van de klassieke meer duurzame tropische houtsoorten.