Over Bioplus-Probois

De Belgische vereniging van fabrikanten, formuleerders en verdelers van biociden voor industrieelberoeps- en/of privé-gebruik.

De wortels van de vereniging gaan terug tot in 1967. De vzw Bioplus-Probois werd in juni 2012 operationeel na de fusie tussen vzw Bioplus en vzw Probois. Momenteel (2017) telt Bioplus-Probois 23 leden-bedrijven, werkzaam in diverse gebieden, van ontsmetting, bescherming van materialen en milieu tot bewaring en verduurzaming van producten.

De biociden-industrie is een tak van de chemische- en life-sciences industrie, technisch hoogstaand en kapitaalsintensief. De biociden-industrie voorziet in essentiële oplossingen om onze bio-gebaseerde economie duurzaam te onderhouden, om de levensduurte van allerlei producten en materialen te verhogen en om de leefomgeving van de burger en consument te beschermen.
Bioplus-Probois vzw vertegenwoordigt de sector ten opzichte van verschillende overheden en organisaties en ten opzichte van het brede publiek op regionaal, nationaal en Europees niveau. We onderhouden constructief de dialoog met bevoegde overheden en andere actoren die nauw betrokken zijn bij onze industrie.

Bioplus-Probois werkt met een raad van bestuur, een algemene vergadering en verschillende werkgroepen.

De medewerkers van Bioplus-Probois antwoorden graag op je vragen of opmerkingen. Ons adres en algemeen telefoon- en faxnummer vind je onderaan in de groene balk. Lees meer om te ontdekken in welke onderwerpen onze medewerkers gespecialiseerd zijn.

We nodigen je uit contact op te nemen met het secretariaat om te informeren naar onze voorwaarden voor lidmaatschap (volwaardig of geassocieerd lid).

For information about Bioplus-Probois in English, click here for a short explanation on who we are, what we stand for and how we work to represent the biocides industry.