Wanneer is een product een biocide ?

Algemeen zijn biociden bestemd om schadelijke of ongewenste organismen te bestrijden, af te weren, onschadelijk te maken of de effecten ervan te voorkomen. Ze bestaan uit één of meer werkzame stoffen (of genereren deze stoffen), om zo deze organismen te bestrijden.

Volgens de wetgeving (Europese Verordening 528/2012) is een biocide gedefinieerd als:

  • Alle stoffen of mengsels die, in de vorm waarin zij aan de gebruiker worden geleverd, uit een of meer werkzame stoffen bestaan dan wel die stoffen bevatten of genereren, met als doel een schadelijk organisme te vernietigen, af te schrikken, onschadelijk te maken, de effecten daarvan te voorkomen of op een andere dan louter fysieke of mechanische wijze te bestrijden.
  • Alle stoffen of mengsels die worden gegenereerd door stoffen of mengsels die zelf niet vallen onder het eerste streepje, en die gebruikt worden met als doel een schadelijk organisme te vernietigen, af te schrikken, onschadelijk te maken, de effecten daarvan te voorkomen of op een andere dan louter fysieke of mechanische wijze te bestrijden
  • Behandelde voorwerpen waarvan de primaire werking een biocidale werking is, worden beschouwd als biociden. (Zie Nut & Gebruik - Toepassing van biociden)

Een werkzame stof is een stof met een werking op of tegen een schadelijk organisme.
Een biocide bestaat uit minstens een werkzame stof en evt. nog andere (hulp)stoffen.
Bij in-situ generatie wordt het biocide(de werkzame stof) ter plekke gegenereerd èn aangewend/verbruikt.

Behandelde voorwerpen zijn stoffen, mengsels of voorwerpen die met een biocide zijn behandeld of waarin doelbewust een biocide is verwerkt. Behandelde voorwerpen wier primaire werking een biocidale werking is worden aangemerkt als biocide.

De regulering van behandelde voorwerpen is nieuw. De Europese Commissie werkt aan een guidance document waarin veel informatie komt te staan over de wijze waarop behandelde voorwerpen gereguleerd zullen worden.

Een belangrijk punt is dat al direct per 1 september 2013 speelt is dat behandelde voorwerpen passend moeten worden geëtiketteerd.